Pusti svoj odtis v napredku
mehatronike

Mehatronika

Program študijske usmeritve Mehatronika je zasnovan interdisciplinarno, saj se ob vse večji ekološki obremenjenosti okolja in potrebi po varčnejši rabi električne energije odpirajo na tem področju novi in novi problemi, ki zahtevajo široko znanje elektrotehnike in poznavanje kompleksnih sistemov v praksi, da lahko pustiš svoj odtis pri reševanju teh problemov. S tem znanjem lahko pustiš svoj odtis na področju razvoja industrijske elektrotehnike.

Mehatronika je interdisciplinarno področje, ki združuje znanja o elektromehanskih komponentah, sistemih močnostne elektronike, regulacijski, krmilni in mikroprocesorski tehniki. Mehatronika je uveljavljen celostni pristop obravnave elektromehanskih sistemov. Izraz običajno definiramo kot sinergijo (medsebojno dopolnjevanje) mehanike, elektronike, regulacijske tehnike in računalništva v postopku projektiranja in realizacije tehnoloških sistemov.

Zaradi narave ciljnih sistemov je mehatronika multidisciplinarno področje, ki ga lahko obvladajo le ustrezno izobraženi kadri.

Želiš izvedeti, kje v tehnološkem napredku lahko pustiš odtis? Odgovor ti bo dala aplikacija Spoznaj svoj odtis.

Podrobne informacije.

Za dodatne informacije nam lahko pišeš na spremenisvet@fe.uni-lj.si.